Vuur over de stad

Hij probeert te rennen. De rook komt in vlagen om hem heen. Bijna geen adem meer. Hij voelt zijn gezicht schroeien, zijn haren knisperen. Een hete vuurwind jaagt brandende papieren over straat in grote cirkels.

Ralf is verlegen en snel bang. Op straat wordt hij door zijn vrienden ‘lafaard’ genoemd, op school durft hij niet eens met Odetta, het bijzondere meisje dat schuin voor hem zit, te praten.

Dan breekt de oorlog uit, en in Rotterdam wordt fel gevochten. Iedere dag loeit het luchtalarm en is in de verte het mortiervuur te horen.

Vrijdag 14 mei 1940 is een dag die rustig begint, maar eindigt in een nachtmerrie. Het hart van Rotterdam wordt zwaar gebombardeerd en gaat in vlammen op. Ralf en zijn ouders moeten vluchten voor hun leven.

Maar waarom gaat Ralf terug, de brandende binnenstad in?

Product ID: 920

file:///C:/Users/Elisabeth/Downloads/2014-01-29%20Kits%20(1).PDF

Dit verhaal speelt zich af in de weken voorafgaand aan 14 mei 1940, de dag dat de binnenstad van Rotterdam werd gebombardeerd. In deze periode maken we kennis met de hoofdpersoon Ralf, een verlegen jongen die in de loop van het verhaal zal uitgroeien tot een held. De lezers krijgen een goede indruk van het dagelijks leven tijdens de eerste dagen van de Tweede Wereldoorlog. De spanning wordt goed opgebouwd en komt in het laatste hoofdstuk tot een climax. Illustraties ontbreken, wel staan er achter in het boek authentieke foto’s van het bombardement. Ook feitelijke gegevens over deze gebeurtenis zijn toegevoegd. Tot slot worden er andere naslagwerken en internetsites genoemd voor verdere informatie. het verhaal is in eenvoudig taalgebruik geschreven, AVI-M5, en daardoor ook toegankelijk voor kinderen die moeite hebben met lezen, al is de bladspiegel erg vol en zijn er helaas geen illustraties. Vanaf ca. 9 jaar.

R. Balvers